ISEP, International Student Exchange Programs

Vad är ISEP?

ISEP står för International Student Exchange Programs och har över 300 medlemslärosäten i 42 länder. Ca 140 av dessa lärosäten ligger i USA. Då du deltar i utbyte genom detta samarbete betalar du som student vad det skulle kosta att ha en student från mottagande lärosäte här.

Högskolan Väst deltar i de två programmen: ISEP Exchange och ISEP International to International (I-to -I ). ISEP Exchange gäller utbyte med USA och ISEP I-to-I gäller utbyte med resten av världen.

Ett tredje alternativ: ISEP Direct innebär inte någon kostnad till ISEP för en utbytesstudent, däremot får studenten betala den avgift det mottagande lärosäten väljer att ta ut. Detta innebär alltså att man som student själv får stå för alla kostnader i samband med utbytet som mat, husrum, terminsavgifter o.dyl. Det ISEP hjälper till med för ISEP Direkt-studenter är visumsupport och liknande administrativa bitar.

Obs: Högskolan Väst deltar inte i ISEP Direct så var noga med att inte välja ut lärosäten som hör till denna kategori när du ansöker om ISEP-utbyte.

För att ansöka om ISEP-utbyte ska du lämna in en ansökan till International Office. Läs mer om deadlines och hur ISEP-ansökan går till.

Högskolan Väst har för läsåret 2014/2015 totalt 10 platser för ISEP-utbyte.

ISEP Exchange

ISEP Exchange omfattar utbyten till ca 140 universitet i USA. Nätverket är ämnesövergripande vilket betyder att alla som studerar vid Högskolan Väst kan söka platser inom nätverket. Mer information kan du få på ISEPs hemsida.

Grundtanken med ISEP är att kostnaden i samband med en utbytestermin skall ligga på ungefär detsamma som vad det skulle ha kostat för dig att läsa vid ditt hemuniversitet vad gäller kost och logi. Terminskostnaden har beräknats utifrån standardiserade kostnader för en studentbostad och mat under en termin. Du betalar denna summa i förskott och när du anländer till ditt värduniversitet är motsvarande mat-, husrum- samt eventuell terminsavgift redan betalt för dig av en utresande ISEP-student. En administrativ avgift tillkommer för den student som tilldelas en ISEP-plats. Läs mer om kostnader förknippade med ISEP-utbyte.

Lärosäten som ingår i ISEP Exchange kräver (med några få undantag) att du gjort ett TOEFL-test (Test of English as a Foreign Language). Det är därför viktigt att du i god tid anmäler dig till TOEFL-test. De erbjuds vid olika tillfällen på ett flertal platser i landet. Lista över testtillfällen hittar du på TOEFL´s hemsida. Var ute i god tid för att planera ditt testtillfälle.

Läs även TOEFL FAQ kring vad man kan förvänta sig av TOEFL-test.

Läs mer om tips & råd inför förberedelse av ansökan här.

ISEP International to International (I-to-I)

ISEP I-to-I är ett konsortium med medlemsuniversiteten från länder världen överdär Högskolan Väst är medlemmar. Som student vid högskolan Väst kan du genom vårt avtal inom ISEP I-to-I välja bland universitet i ett stort antal länder som högskolan inte har direkta avtal med. Mer information kan du få på ISEP I-to-Is hemsida.

Beräkningsunderlag och kostnader för utbytesstudier inom ISEP I-to-I är samma som de som ligger till grund för ISEP Exchange. Även ansökningsförfarandet är detsamma som det för ISEP Exchange ovan.

Sidansvarig: Anna Jonlund
Senast uppdaterad: 2016-03-08
Skriv ut
ISEP

ISEP-koordinator på Högskolan Väst är Ingela Strive, International Office.

Läs intervjun med filmproduktionsstudenten Anna Lebar Sanders som valde att studera en termin på Thompson River University i Kanada genom avtalet med ISEP.

Användbara länkar

ISEP-utbyten inom USA (ISEP Exchange)
- Lärosäten
- Ämnesområden
- Översikt placeringschanser
- Språkkrav

ISEP-utbyten utanför USA (ISEP I-to-I)

- Lärosäten i övriga världen
- Ämnesområden
- Översikt placeringschanser och språkkrav
- Språkkrav