ISEP

VAD ÄR ISEP?

ISEP står för International Student Exchange Programs och är ett nätverk som har över 300 medlemslärosäten i 42 länder. Ca 140 av dessa lärosäten ligger i USA. Högskolan Väst är medlemmar sen 2008. Syftet med nätverket är att ge studenter möjlighet att studera utomlands oavsett vilket system för studieavgifter som finns i de olika länderna.

VAD KAN DU SOM HV-STUDENT GÖRA?

Du som HV-student kan ansöka om att få åka som utbytesstudent inom nätverket en eller två terminen oavsett vilket program du läser här på högskolan. Det ger en unik möjlighet att få studera vid lärosäten som högskolan väst inte har möjlighet att ingå direkta avtal om utbyte med. Högskolan har 10 terminsplatser i nätverket och varje år i slutet av november är det dags att söka till nästkommande hösttermn eller läsår.

Som nominerad ISEP student kan du sedan välja bland alla lärosäten i nätverket och du får detaljerad information om själva ansökningsprocessen och de urvalskriterier som ISEP och vi på högskolan använder. Det är endast utbytesstudier som erbjuds, inte praktikutbyte även om det vid vissa lärosäten erbjuds utomakademiska aktiviteter så som utflykter och företagsbesök.

Det är också viktigt att känna till att de flesta lärosäten kräver att en inkommande utbytesstudent ska ha genomgått ett Engelska test. Toefl eller IELTS. (Ett tredje alternativ är ett lokalt test som görs här på högskolan men då ska man du veta att antalet lärosäten i ISEP nätverket som accepterar ett sådant test är kraftigt bekgränsat).

HUR FUNKAR DET?

Rent administrativt fungerar det så att högskolan har 10 terminsplatser att fördela till studenter. Det ska över tid råda balans i utbytet. Det betyder att vi behöver ta emot lika många inresande ISEP studenter som vi skickar ut. En student som väljer att stanna på HV/resa ut på ett utbyte från HV i ett läsår räknas som två terminsplatser.

Steg 1 i processen Ansökan om att få bli ISEP student görs lokalt här på HV i en webb-portal för ansökningar som International Office tillhandahåller på högskolans hemsida. Där bedöms ansökningarna efter fastlagda kriterier. (Mer om själva ansökan längre ner på sidan) Detta ska ske under höstterminen (november) varje år. En kommitté fattar beslut om vem som får en plats ifall det finns fler sökande än platser

Steg 2 i processen Ansökan om att få bli ISEP student görs ansökan i ISEP:s portal. Endast studenter nominerade av HV får möjlighet att gå vidare med en ansökan här. Då den ansökan är komplicerad och detaljrik planeras ett informationstillfälle med högskolans ISEP koordinator som uppstart. Du kan som en förberedelse läsa på om hur det fungerar och vilka dokument som ska bifogas på ISEP:s hemsida. Bland annat söa två lärare skriva rekommendationsbrev som ska bifogas. Ett tips är att fundera på Vem du ska fråga om ett sådant brev.

VAD KOSTAR DET?

Huvudprincipen med ISEP är att det ska vara samma kostnad för utbytet oavsett varifrån du kommer. Detta betyder att en student från USA - som betalar studieavgift vid sitt hemlärosäte och en svensk student ska betala lika mycket för att byta plats med varandra en termin.

Systemet bygger på att du som utresande student betalar vad en inresande student kostar i form av mat och logi och inte vad studieavgiften vid det specifika lärosätet är. Här vid Högskolan Väst beräknar vi mat och logi för en inresande student till 32 000 kr. Det är alltså den summan du betalar till HV och som motsvarande student betalat in till sitt lärosäte. Du vet alltså att mat och logi ingår i utbytet. Det är alltså inte en avgift utan en förskottsinbetalning för mat och logi kan man säga.

Den egentliga avgiften för att få åka på ISEP utbyte är betalning för det arbete ISEP organsiationen gör. Det är helt enket kostnaden för att arrangera utbytet. Koordinering och planering så att studenterna i största möjliga mån får ett utbyte man begärt och stöd med nödvändig dokumentation för Visumansökningar till exempel. För närvarande är den avgiften $395.

Det tillkommer även en obligatorisk ISEP studentförsäkring. (nödvändig att ha för att systemet med ISEP stödd visumansökan) Kostar $77 per månad.

TIPS:

  • Surfa in på www.isep.org och titta runt på den informationen som finns där. Du kan bland annt specificera dina alternativ som högskolan väst-student och få en överblick över vilka alternativ som finns för dig.
  • Anmäl dig till ett engelska test. TOEFL eller IELTS (Det lokala testalternativet vid HV kommer det mer information om senare i processen)
  • Kolla av med CSN vilka möjligheter till hjälp med finansiering som finns för dig.

 

 

 

Läs intervjun med filmproduktionsstudenten Anna Lebar Sanders som valde att studera en termin på Thompson River University i Kanada genom avtalet med ISEP.

Sidansvarig: Anna Jonlund
Senast uppdaterad: 2016-11-21
Skriv ut
ISEP

ISEP-koordinator på Högskolan Väst är Carl-Fredrik Miles på International Office.