Hälsovetarprogrammet med inriktning mot Hälsopromotion, 180 hp

På denna sida samlar vi information som är riktad till dig som är student på Hälsovetarprogrammet med inriktning mot Hälsopromotion, 180 hp.

 

 

 

 

Då hälsovetarprogrammet kommer att avvecklas har en omtentamensplan tagits fram (se schema nedan), här framgår datum för omtentamenstillfällen för programmets samtliga kurser. Ta kontakt med undertecknad i god tid innan för anmälan till omtentamen.

Så länge kurser fortfarande ges inom ramen för programmet finns det naturligtvis möjlighet att omtentera i samband med kursens genomförande, kontakta då respektive kursansvarig. 

Har ni frågor ang omtentamen så är ni välkomna att höra av er till undertecknad.

Vänliga hälsningar

Mona Wallin, programansvarig

?

Övrig information relaterat till hälsovetarprogrammet

Senast uppdaterad: 2016-10-24
Skriv ut

kontakt

Avdelningsledare
Britt Hedman Ahlström

Programansvarig
Sven Hassler

Studie- och Yrkesvägledare
Agneta Der Nederlanden

Utbildningshandläggare
Linda Mårtensson Karlsson