Studenthälsan

Studenthälsan finns till för dig som är student på Högskolan Väst. Hit kan du vända dig för att få stöd i frågor eller svårigheter som är relaterade till din situation som student eller för att få hjälp med sådant som kan inverka på dina studier.

Det kan handla om oro, stress, prestationsångest, nedstämdhet eller händelser i livet som separationer och kriser. Här nedan finner du information om vad du som student kan få för stöd.

På Högskolan Väst finns två kuratorer, Maria Blomqvist och Lena Röström, kopplade till studenthälsan. De erbjuder studenter individuella samtal samt deltagande i studiestödjande aktiviteter i olika former, med fokus på bland annat stresshantering och uppskjutarbeteende. All kontakt är kostnadsfri och omfattas av sekretess. För frågor, rådgivning och tidsbokning vänder du dig till studenthalsan@hv.se

Vi erbjuder studiestödjande aktiviteter under våren, läs mer här:
Konsten att sluta skjuta upp!
Stresshantering
Lunchyoga

Våga Tala-kurs

 

Om du blir sjuk

Vid behov av läkarkontakt/medicinsk behandling hänvisas du till din vårdcentral. Information om vart du kan vända dig hittar du på www.1177.se/Vastra-Gotaland/ eller genom att ringa Sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Vid akut sjukdom, ring 112.

Sjukanmälan

Om du är sjuk är det viktigt att du anmäler det till Försäkringskassan, eftersom sjukdom kan påverka dina studieresultat och därmed möjligheter att få studiemedel. Läs mer på CSN. Har du läkarintyg har du också möjlighet att få ett visst belopp av studielånet avskrivet. Du kan även kontakta Studie- och karriärvägledningen  om du har frågor angående detta. Vid vård av barn, kontakta alltid CSN.

Du är försäkrad

Studenter vid Högskolan Väst är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. Om din skada blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt. Läs mer om försäkringen och hämta skadeanmälningsblankett på Kammarkollegiets webbplats.

Sidansvarig: Studenthälsan
Senast uppdaterad: 2017-01-10
Skriv ut